Pendapat Teknikal

Dipacu oleh Kementerian Kerja Raya (KKR) melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), satu pelan strategik yang dinamakan Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP) dirangka.

Satu program yang dikenali sebagai IBS Manufacturer & Product Assessment & Certification (IMPACT) diperkenalkan untuk melaksanakan objektif CITP yang menyediakan Pengesahan, Pengesahan, Pengujian dan Pensijilan produk dan komponen yang berkaitan dengan IBS mengikut piawaian CIDB.

Objektifnya adalah termasuk untuk mengubah industri pembinaan menjadi sangat produktif, mampan alam sekitar, dengan pemain yang berdaya saing di peringkat global sambil memberi tumpuan kepada standard keselamatan dan kualiti.

Pemilihan produk inovatif atau teknologi baharu yang akan dinilai adalah berdasarkan produk yang tidak merujuk kepada Standard Malaysia (MS) atau Piawaian Asing. Dengan cara ini, TO meluluskan bahawa ujian atau penilaian bebas pihak ketiga telah dijalankan ke atas produk yang berkenaan.
 

Kelebihan

  • Mata CCD automatik = 20 mata untuk pembaharuan pendaftaran kontraktor
  • Membolehkan pemilik / kontraktor projek menanda aras kualiti mutu kerja mereka pada asas seluruh industri
  • Memberi kelebihan daya saing tambahan kepada pemilik/kontraktor projek yang secara konsisten menyampaikan projek dengan skor QLASSIC yang tinggi
  • Rekod prestasi skor QLASSIC yang baik berfungsi untuk meningkatkan reputasi pemilik/kontraktor projek dan memastikan kebolehpasaran masa hadapan
    Ke Arah Penambahbaikan Berterusan dalam kualiti pembinaan
  • Layak untuk dianugerahkan semasa Hari QLASSIC
  • Mempunyai sistem penilaian kualiti standard bagi kualiti mutu kerja projek bangunan
 
 

Siapa Yang Perlu Memohon?


Pengeluar
 
Pembekal
 
Pengedar
 
Pengimport
 

Syarat Permohonan

Spesifikasi produk   Pensijilan kilang   Laporan ujian   Dokumen Sokongan   Sampel Produk
 

FAQ

Muat Turun Brochure   Muat Turun Borang Permohonan T.0   Muat Turun Borang Permohonan Pembaharuan T.O
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Technical Opinion Secretariat
Tel : +603-2779 1479
Email: [email protected] / [email protected]