Penilaian

Pusat Penilaian Pembinaan (CASC) adalah unit di bawah Pusat Jaminan kualiti dan Pensijilan (CQAC) yang memberi tumpuan utama kepada pengurusan program penilaian bagi kedua-dua Sistem Penilaian Kualiti dalam Pembinaan (QLASSIC) dan Sistem Penilaian Keselamatan dan Kesihatan dalam Pembinaan (SHASSIC) juga untuk MyCREST dan INFRASTAR Lestari yang merupakan program milik Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
 
 

QLASSIC

Merupakan sistem atau kaedah untuk mengukur dan menilai kualiti kemahiran kerja berdasarkan Construction Industry Standard (CIS 7:2014). QLASSIC memboleh kualiti kemahiran kerja antara projek pembinaan dapat dibandingkan secara objektif menerusi satu sistem penskoran. 
 
Dasar Perumahan Negara (2018-2025) di bawah Fokus No.2 iaitu memberi penekanan kepada Pensijilan QLASSIC untuk semua projek perumahan awam dan swasta yang baharu.
 
Untuk permohonan, klik di sini.
 
 

Prosess Pemohonan

 • Permohonan

  Kontraktor utama mengemukakan permohonan.

 • Pensampelan

  Bilangan sampel yang akan dinilai adalah berdasarkan GFA projek dan garis panduan pensampelan dalam CIS 7.

 • Pemakluman Penilaian

  Penilai Bertauliah Bebas CIDB hendaklah menjalankan penilaian .

 • Projek

  Melaksanakan penilaian di tapak projek.

 • Pentauliahan

   CREAM akan mengeluarkan laporan penilaian dan pensijilan.

 • Pentauliahan

  CREAM akan mengedarkan laporan penilaian dan sijil kepada pemohon. 

 • Kepuasan pelanggan

Kelebihan

 • Mata CCD automatik = 15 mata untuk pembaharuan pendaftaran kontraktor.
 • Membolehkan pemilik projek / kontraktor menanda aras kualiti mutu kerja mereka secara meluas dalam industri.
 • Memberi kelebihan daya saing tambahan kepada pemilik projek / kontraktor yang menyampaikan projek secara konsisten dengan skor QLASSIC yang tinggi.
 • Rekod prestasi skor QLASSIC yang baik berfungsi untuk meningkatkan reputasi pemilik projek / kontraktor dan memastikan kebolehpasaran masa depan.
 • Ke arah mempertingkatkan kualiti pembinaan yang berterusan.
 • Berpeluang untuk menerima anugerah semasa Hari QLASSSIC.
 • Mewujudkan sistem penilaian kualiti standard bagi kualiti mutu kerja projek bangunan.
 

Siapa yang layak memohon?

 
Kontraktor Utama
 
 

QLASSIC Building Categories

Kategori A
Kediaman (Landed)
  Kategori B
Kediaman (Strata)
  Kategori C
Bukan kediaman
(tanpa penyaman udara berpusat)
  Kategori D
Bukan kediaman
(dengan penyaman udara berpusat)
 

FAQ

Muat Turun Brosur   Muat Turun CIS 7   Tatacara Permohonan   Borang Permohonan
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.
Construction Assessment Centre (CASC) Secretariat
Tel : +603- 2779 1480
Email: casc@cream.my / syed@cream.my

SHASSIC

Sistem Penilaian Keselamatan dan Kesihatan dalam Pembinaan (Safety and Health Assessment System in Construction) atau SHASSIC adalah kaedah bebas bagi mentaksir dan menilai prestasi keselamatan dan kesihatan kontraktor yang terbabit dalam kerja/projek pembinaan.

Penialaian SHASSIC mengunapakai CIS 10:2022 (semakan terkini sejak CIS 10:2018) dimana ianya termasuk penilaian di peringkat perancangan pembinaan sehingga ke peringat pembinaan.

Untuk permohonan, klik di sini.
 
 

Proses Permohonan

 • Permohonan/notis

 • Susunan tarikh penilaian

 • Pentaksir bertanggungjawab dipilih dan dilantik

 • Penilaian di tapak

 • Pemprosessan laporan

 • Sijil dikeluarkan

 • Kepuasan pelanggan

Kelebihan

 • Mata CCD automatik = 15 mata untuk pembaharuan pendaftaran kontraktor.
 • Yuran disubsidi sepenuhnya oleh CIDB.
 • Ke Arah Pensijilan OHSAS 18001 / MS 1722 / ISO 45001.
 • Ke arah penambahbaikan yang berterusan.
 • Berpeluang menyertai MCIEA untuk Kategori Keselamatan.
 • Kesediaan Untuk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dalam Industri Pembinaan- (Pengurusan) (OSHCIM).
 

FAQ

Muat Tururn Brosur   Muat Turun CIS 10   Tatacara Permohonan
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.
Construction Assessment Centre (CASC) Secretariat
Tel : +603- 2779 1480
Email: casc@cream.my / syed@cream.my

Sustainable INFRASTAR

Sustainable INFRASTAR adalah singkatan dari perkataan Alat Penarafan Infrastruktur Mampan di mana ia menggunakan sistem penarafan objektif dan berasaskan bukti yang menilai syarat-syarat berikut:
 
 
Objektif
 • Mewujudkan kesedaran yang berterusan mengenai kepentingan kemampanan di peringkat pra-pentauliahan projek-projek infrastruktur.
 • Mengutamakan persekitaran yang signifikan dan ciri-ciri sosial untuk infrastruktur yang mampan seawal peringkat konseptual.
 • Untuk menyampaikan peningkatan prestasi yang berkaitan dengan alam sekitar dan sosial melalui reka bentuk dan pembinaan projek.
 • Untuk mengiktiraf dan memberi ganjaran kepada usaha-usaha yang dibuat oleh projek-projek ke arah mencapai tahap infrastruktur mampan yang luar biasa.
 • Memastikan pelaksanaan amalan terbaik alam sekitar dan sosial adalah mengikut piawaian yang diguna pakai di dalam dan luar negara.
 • Mengukur tahap kemampanan projek-projek infrastruktur.
 

Projek-projek yang sesuai untuk memohon Sustaianable INFRASTAR

Sustainable INFRASTAR boleh digunakan untuk kebanyakan projek infrastruktur (kecuali bahagian bangunan) termasuk yang berikut:
 
 • Lebuhraya Bertol
 • Jalan Persekutuan
 • Jalan Negeri
 • Jalan Perbandaran
 • Lebuhraya Terowong
 • Jambatan
 • Rel Berat (Rel Komuter)
 • Express Rail Link (ERL)
 • Transit Aliran Ringan (LRT)
 • Transit Aliran Massa (MRT)
 • Kereta Api Berkelajuan Tinggi
 • Laluan Kereta Api Funikular (Kereta Api Kabel)
 
 • Empangan/Takungan
 • Rangkaian Bekalan Air
 • Loji Rawatan Air
 • Monorel
 • Landasan
 • Infrastruktur Awam
 • Laluan Rel Lapangan Terbang
 • Laluan air
 • Terusan
 • Pelabuhan
 • Jeti
 • Marina
 • Sisa Pepejal
 • Loji Rawatan
 • Insinerator
 • Kilang Kitar Semula
 • Rangkaian Paip Pembetungan
 • Loji Rawatan Air Kumbahan
 • Loji Kuasa
 • Rangkaian Bekalan Kuasa
 • Rangkaian Telekomunikasi
 

FAQ

Muat Turun Brosur   Muat Turun Borang Permohonan   Aliran Penilaian   Garis Panduan
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.
Construction Assessment Centre (CASC) Secretariat
Tel : +603-2779 1480
Email: casc@cream.my / syed@cream.my

MyCREST

MyCREST, atau Alat Pengekalan Karbon dan Pengekalan Alam Sekitar Malaysia, bertujuan untuk membimbing, membantu, mengukur, dan mengurangkan kesan alam sekitar yang dibina dari segi pengurangan pelepasan karbon dan kesan alam sekitar, dengan mengambil kira pandangan kitaran hayat yang lebih holistik. Ia juga bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan sosio-ekonomi yang berkaitan dengan persekitaran yang dibina dan pembangunan bandar.
 
Tujuan MyCREST
 • Mengintegrasi kriteria pentaksiran (penilaian) dan strategi pengurangan karbon ke dalam matriks kemampanan lalu menghasilkan sistem penarafan pentaksiran kemampanan tergabung bagi menilai persekitaran binaan
 • Menyedia kaedah penilaian karbon yang boleh dinyatakan kuantitinya, dalam ruang sistem penarafan mampan yang holistik dengan mengintegrasi dan memajukan lagi kriteria sedia ada ke dalam prestasi dan parameter terkait kitaran hayat
 • Memajukan lagi penilaian bangunan hijau sedia ada ke dalam impak kitaran hayat dan pengkuantitiannya
 • Menggabung kedua-dua faktor pelepasan karbon dan prestasi kemampanan ke dalam kriteria tergabung yang terkait dengan reka bentuk, pembinaan, pentauliahan dan operasi pembinaan bangunan
 • Melaras supaya sejajar dengan matlamat Low Carbon City Framework (LCCF) oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau, dan Air Malaysia (KeTTHA)
 
Objektif MyCREST
 • Boleh mengukur kuantiti impak persekitaran binaan kepada alam sekitar dalam aspek pengurangan karbon dan kemampanan
 • Memastikan amalan alam sekitar terbaik mengikut piawaian standard dan sasaran global
 • Menyenggara dan membaiki pengkalan data kajian kes mengenai impak dan amalan terbaik untuk mengurang pengeluaran karbon serta impak kitaran hayat
 • Meningkatkan kesedaran tentang impak kitaran hayat persekitaran binaan dan komponennya
 • Mengimbangkan ciri tahan lasak dengan ketahanan, praktis dan mudah guna
 • Menghasilkan alat yang cukup fleksibel untuk digunakan oleh semua pemegang amanah harta, perunding dan kontraktor bagi semua jenis bangunan dan senario
 • Mengimbangkan sasaran jangka panjang dan sasaran jangka pendek
 • Mengimbangkan isu alam sekitar dan sosioekonomi insan
 

FAQ

Muat Turun Brosur   Muat Turun Borang Permohonan   Aliran Penilaian
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.
Construction Assessment Centre (CASC) Secretariat
Tel : +603- 2779 1480
Email: casc@cream.my / syed@cream.my