Jurnal Penyelidikan Pembinaan Malaysia (MCRJ)

Jurnal Penyelidikan Pembinaan Malaysia (MCRJ) adalah jurnal yang didedikasikan untuk dokumentasi pencapaian R&D dan pembangunan teknologi yang berkaitan dengan industri pembinaan di Malaysia dan di tempat lain di dunia. Ia merupakan kolasi kertas penyelidikan dan penerbitan akademik lain yang dihasilkan oleh penyelidik, pengamal, ahli industri, ahli akademik, dan semua yang terlibat dalam industri pembinaan.
 
Kertas kerja ini meliputi spektrum yang luas merangkumi teknologi bangunan, sains bahan, teknologi maklumat, alam sekitar, kualiti, ekonomi, dan banyak disiplin yang berkaitan yang dapat menyumbang kepada peningkatan pengetahuan dalam bidang pembinaan.
 
MCRJ bercita-cita untuk menjadi media komunikasi utama di kalangan profesional pengetahuan dalam industri pembinaan dan diharapkan, akan melanggar jurang pengetahuan yang sedang berlaku antara dan di kalangan pengeluar pengetahuan dan pengamal pembinaan. MCRJ juga diindeks di Scopus Elsevier®.
 
Hantar Sekarang