Pemeriksaan & Persampelan

 
Berbekalkan pengalaman kira-kira 10 tahun, dengan aktiviti pemeriksaan dan persampelan yang dijalankan di gudang, kilang dan tempat penyertaan di dalam dan luar negara, MKRM-CREAM telah menjalankan lebih daripada 300 aktiviti pemeriksaan dan persampelan sehingga kini. Pemeriksaan dan pensampelan dijalankan bagi menentukan bahan-bahan tersebut adalah mengikut ketetapan Akta 520 Jadual 4 CIDB. Kami juga menyediakan perkhidmatan dengan pelbagai badan pensijilan dan agensi kawal selia.

CREAM kini bergerak aktif ke arah mendapatkan Akreditasi Badan Pemeriksaan MS ISO / IEC 17020: 2012. Akreditasi ini akan membolehkan kami menyediakan perkhidmatan pemeriksaan produk sebelum produk mereka diuji, diperakui dan diluluskan oleh badan kawal selia seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), dan pihak berkuasa tempatan yang lain. Dengan akreditasi ini, CREAM dapat memberikan pelanggan keyakinan dan kecekapan yang lebih besar dalam proses pemeriksaan mereka.

Kami di Perkhidmatan Pemeriksaan CREAM (CIS) amat komited untuk berkhidmat kepada industry pembinaan dengan menyediakan perkhidmatan pemeriksaan.
 
 

Dasar Kualiti CIS adalah : 

  • Untuk menyediakan perkhidmatan pemeriksaan melalui profesionalisme dan kecekapan kakitangan kami.
  • Untuk mematuhi ISO / IEC 17020 dan melaksanakan penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kami.
  • Untuk memastikan kakitangan kami memenuhi proses dan prosedur sistem pengurusan kualiti kami.
  • Untuk mengekalkan dan meningkatkan akreditasi dan pengiktirafan kami oleh piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
  • Menerapkan prinsip-prinsip kesaksamaan, kebebasan, dan kerahsiaan dalam menjalankan aktiviti pensijilannya.
 

Objektif Kualiti Perkhidmatan Pemeriksaan CREAM:

  • Memberi perkhidmatan pemeriksaan melalui profesionalisme, integriti, dan kecekapan kakitangan kami
  • Memastikan kesaksamaan kakitangan kami untuk memenuhi proses dan prosedur dalam Sistem Pengurusan Kualiti
  • Memastikan perlindungan maklumat sulit pelanggan dan hak tatasusila
  • Memastikan perkhidmatan pemeriksaan mematuhi keperluan MS ISO/IEC 17020:2012 dan melaksanakan penambahbaikan berterusan sistem pengurusan kami
 
   
 
   
 

Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Inspection & Sampling
Pemeriksaan dan pensampelan
  Arrangement of testing for Certification Bodies/Regulatory Agencies/CIDB PPS Application
Urusan Pengujian Bagi Badan Pensijilan/Agensi Kawal Selia/Permohonan PPS CID
 

FAQ

Muat Turun Borang Permohonan   Muat Turun Borang Pemeriksaan & Pensampelan
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Inspection & Sampling
Tel : +603-9212 0165
Email: inspection@cream.my