Objektif

  • Membiayai, mengurus dan menjalankan aktiviti penyelidikan seperti yang terkandung dalam Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP 2016-2020)
  • Menawarkan bahan ujian dan makmal untuk kejuruteraan struktur berat dan bahan binaan yang memberi tumpuan kepada struktur dan komponen IBS
  • Mewujudkan kerjasama R&D dengan pihak berkepentingan dalam industri pembinaan dalam dan luar negara (Pemegang Kepentingan Industri)
  • Mendapatkan dana dan tawarkan usaha niaga untuk aktiviti dan program R&D
  • Mengedarkan teknologi terkini dan produk R&D kepada pemain industri pembinaan negara melalui promosi, paten dan pengkomersilan.

Sejarah Syarikat

 

2004

2006

2009

2011

2012

2015

2016

2017

2018

2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Penubuhan CREAM

CREAM ditubuhkan pada 26 Mac sebagai sebuah syarikat berhad di bawah Akta Syarikat 1965.
 

 Makmal Kerja Raya Malaysia (MKRM)

Penubuhan Makmal Kerja Raya Malaysia (MKRM) oleh CIDB CREAM dan berpindah ke Jalan Chan Sow Lin
 

Diakreditasi dengan ISO/IEC 17025: 2005

MKRM diakreditasi dengan ISO/IEC 17025:2005 (Skop ujian bahan)
 

Menjadi Anak Syarikat milik penuh

CREAM distrukturkan sebagai anak syarikat milik penuh CIDB
 

Ibu Pejabat Baru CREAM (HQ)

Operasi CREAM bergerak ke Aras 29, Menara Sunway Putra 
Perkhidmatan Pensijilan CREAM yang diakreditasi oleh DSM untuk MS ISO / IEC 17065: 2012
 
 

 Beroperasi sepenuhnya

CREAM beroperasi sepenuhnya sebagai sebuah syarikat
 

Diperakui dengan ISO 9001: 2008

CREAM diperakui dengan ISO 9001:2008 untuk Sistem Pengurusan Kualiti (Skop Pengurusan R&D)
 

Perkhidmatan Pensijilan CREAM (CCS)

Penubuhan Perkhidmatan Pensijilan CREAM (CCS) untuk Pensijilan Konkrit Campuran Tersedia
 

Pusat Teknologi dan Inovasi Pembinaan Lanjutan (CACTI)

Penubuhan Pusat Teknologi dan Inovasi Pembinaan Lanjutan (CACTI) serta Pusat Jaminan dan Pensijilan Kualiti (CQAC)
 

Program Pembangunan Kualiti Alam Sekitar (QE/5S)

CREAM telah diakreditasi dan diiktiraf oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) untuk Program Pembangunan Kualiti Alam Sekeliling (QE/5S)