Perundingan & Penglibatan Industri 

Bahagian Perunding Industri Pembinaan (BPIP) CREAM memberi tumpuan kepada rangkaian industri dan kerjasama antara agensi kerajaan, sektor industri tempatan dan antarabangsa serta universiti dan institusi berkaitan.
 

Objektif

 • Menjalankan kerja perundingan yang berkaitan dengan industri pembinaan
 • Menjalankan aktiviti P&P berkaitan pendigitalan
 • Bekerjasama dengan industri untuk mengukuhkan rangkaian penyelidikan, perundingan dan penglibatan mengenai industri pembinaan
 • Menjalankan aktiviti pra-pengkomersilan
 • Menggalakkan inovasi dan keusahawanan teknologi pendigitalan
 

Fokus

 • Teknologi pendigitalan dan Revolusi Perindustrian (IR4.0)
 • Pembinaan yang mampan dan berdaya tahan
 • Program Kotak Pasir Pembinaan
 • Program Fellowship
 • Program webinar
 • Kursus pendek
 • Program pra-pengkomersilan
 • Program inovasi dan keusahawanan
 • Alam Bina
 • Pengurusan Fasiliti
 

FAQ

Borang Aduan Pelanggan    Borang Maklumbalas Pelanggan    
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Bahagian Perundingan Industri Pembinaan (BPIP)
Tel : +603-2779 1479
Email: khairolden@cream.my