Potongan Cukai Berganda


Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) telah mencapai status Institut Penyelidikan Diluluskan (ARI) daripada Kementerian Kewangan (MOF) di bawah Seksyen 34B Akta Cukai Pendapatan 1967.

Dengan status ini, mana-mana orang/syarikat yang membuat sumbangan/pembayaran kepada CREAM layak mendapat Potongan Cukai Dua Kali (DTD). DTD terpakai untuk perbelanjaan berikut:
 • Sumbangan tunai untuk aktiviti penyelidikan
 • Bayaran untuk penggunaan perkhidmatan penyelidikan
 

Faedah kepada Industri:

 • Meningkatkan produktiviti 
 • Menyelesaikan masalah melalui penyelidikan
 • Mengurangkan pembayaran cukai
 • Meningkatkan aliran tunai
 • Mempromosikan teknologi termaju
 • Memperoleh harta intelek (IP) untuk meningkatkan aset tidak ketara.
 

Kriteria untuk Potongan Cukai Dua Kali

 1. Syarikat, termasuk dalam sektor perkhidmatan, layak mendapat insentif potongan dua kali ke atas perbelanjaan yang ditanggung untuk menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D)
 2. R&D bermaksud sebarang kajian sistematik atau intensif yang dijalankan dalam bidang sains atau teknologi dengan objektif menggunakan hasil kajian untuk pengeluaran atau penambahbaikan bahan, peranti, produk, hasil atau prose, tidak termasuk:
  • kawalan kualiti produk atau ujian rutin bahan, peranti, produk atau hasil
  • penyelidikan dalam sains sosial dalam kemanusiaan
  • pengumpulan data rutin
  • tinjauan kecekapan atau kajian pengurusan
  • penyelidikan pasaran atau promosi jualan
  • pengubahsuaian berkala atau rutin bahan, alatan, produk atau kaedah pengeluaran
  • pengubahsuaian kosmetik atau pengubahsuaian gaya bahan, alatan, produk atau kaedah pengeluaran
 
CREAM menggalakkan syarikat pembinaan dan individu untuk terlibat dalam perbincangan dengan kami untuk meneroka potensi menikmati DTD dengan menyediakan geran penyelidikan kepada penyelidik CREAM. Inisiatif ini bertujuan untuk memupuk kerjasama antara syarikat dan CREAM untuk manfaat bersama dan kemajuan industri pembinaan.
 

FAQ

Muat Turun Act 53
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi: Tel : +603 2779 1479
Email: cacti@cream.my / bpip@cream.my