Lembaga Pemegang Amanah

Pengerusi
YBhg Dato Ir. Hj. Alhadi bin Ibrahim
Pengerusi Konsortium Malaysia
Timbalan Pengerusi
Kosong
 

Ahli-ahli

 
Sr. Ahmad Farrin bin Mokhtar
Pengurus Besar Kanan Sektor Dasar dan Korporat CIDB Malaysia
 
Zainora binti Zainal
Pengurus Besar Kanan Sektor Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia