Lembaga
Pemegang
Amanah

Pengerusi
Ir. Alhadi bin Ibrahim 
Pengerusi Konsortium Malaysia 
Timbalan Pengerusi
Datuk Ir. Ahmad ‘Asri bin Abdul Hamid
Ketua Eksekutif CIDB Malaysia

Ahli-Ahli

Sr. Ahmad Farrin bin Mokhtar
Pengurus Besar Kanan Sektor Dasar dan Korporat CIDB Malaysia
     
Dato’ Haji Azman bin Haji Yusoff
Presiden Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia (PKBM)