Copyright 2023 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM)
 
 

Penilaian

Pusat Penilaian Pembinaan (CASC) adalah unit di bawah Pusat Jaminan kualiti dan Pensijilan (CQAC) yang memberi tumpuan utama kepada pengurusan program penilaian bagi kedua-dua Sistem Penilaian Kualiti dalam Pembinaan (QLASSIC) dan Sistem Penilaian Keselamatan dan Kesihatan dalam Pembinaan (SHASSIC) juga untuk MyCREST dan INFRASTAR Lestari yang merupakan program milik Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB).
 
QLASSIC    
SHASSIC    
Sustainable INFRASTAR    
MyCREST    
Copyright 2023 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM)
Google Site Search