Copyright 2024 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) 200401008385 (646889-V)
 
 

Forensik

Sehingga Disember 2016, MKRM-CREAM telah terlibat dengan CIDB untuk membantu dalam aktiviti penyiasatan dan penguatkuasaan yang memerlukan kerjasama dengan pakar-pakar Universiti dan Industri tempatan yang diketuai oleh Penasihat Teknikal CREAM, Dato' IR. Rohaizi Mohd Jusoh.
 
Pasukan forensik CREAM disokong oleh pelbagai peralatan makmal yang sesuai untuk industri pembinaan selaras dengan Jadual Keempat CIDB di bawah Akta 520 (Pindaan 2011) yang memberikan CIDB kuasa untuk mengawal dan mengawal selia kualiti bahan binaan yang dihasilkan di dalam atau diimport melalui proses pensijilan.
 
Forensic
 
Forensic
 
Forensic
 
Forensic
 
Forensic
 

Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Sampling & Data Collection
Persampelan & Pengumpulan Data
 
Identification and Preservation of Physical evidence
Pengenalpastian & Pemeliharaan Bukti Fizikal
 
On-site & Laboratory Testing
Ujian di Lokasi & Makmal
 
Root Cause Analysis Through Testing & Diagnostics
Analisis Punca Akar Melalui Ujian & Diagnostik
 

FAQ

 
Muat Turun Brochure
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Pengurus
Makmal Kerja Raya Malaysia (MKRM)
Tel : +603-9212 0165
Email: hazim@cream.my / termidzi@cream.my / yuzairy@cream.my
 
Copyright 2024 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) 200401008385 (646889-V)
Google Site Search