Copyright 2024 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) 200401008385 (646889-V)
 
 

Pensijilan Kelulusan CIDB

Sijil Kelulusan (CoA) ialah sijil yang dikeluarkan oleh CIDB yang meluluskan produk pembinaan yang diimport, yang memenuhi kriteria standard produk yang ditetapkan.

Program itu adalah sebahagian daripada Akta Kastam (Larangan Import) 1988 Pindaan 2003/2004 untuk memastikan kualiti produk pembinaan yang diimport. Bahan binaan yang disenaraikan dalam Akta Kastam mesti mempunyai Sijil Kelulusan (COA) daripada CIDB sebelum bahan boleh diimport ke Malaysia. Keperluan untuk mendapatkan COA adalah berdasarkan keperluan Malaysia Standard (MS) dan piawaian antarabangsa lain yang diluluskan.

Bermula 1 Disember 2021, permohonan COA diproses oleh CREAM dan diluluskan oleh CIDB.
 

FAQ

Muat Turun Tatacara Mengimport Bahan
 
Muat Turun Pindaan Keempat CIDB ACT 520
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami.
Certificate of Approval Department (CoA)
Tel: +603-9212 0151 Ext 201
Email: coa.cidb@cream.my
Copyright 2024 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM) 200401008385 (646889-V)
Google Site Search