News & Announcements

Tender Offer StatementKENYATAAN TAWARAN TENDER
NO TENDER : MKRM / TDR – 02 / 2023
TAJUK TENDER : PROPOSED EXTENSION BUILDING TO THE EXISTING LABORATORY FOR CIDB ON LOT 4, INDUSTRIAL ZONE 15, KOTA KINABALU INDUSTRIAL PARK, 88460 KOTA KINABALU, SABAH


Penender yang berminat dan ingin menyemak Dokumen Tender boleh dibuat mulai:
Tarikh : 25 September 2023 (Isnin)
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Makmal Kerja Raya Malaysia Sabah, Lot 4, Industrial Zone 15, Kota Kinabalu Industrial Park 88460 Kota Kinabalu, SabahDokumen tender mula dijual kepada penender yang
Tarikh Jual Dokumen : 25 September 2023 (Isnin)
Tempat: Makmal Kerja Raya Malaysia Sabah, Lot 4, Industrial Zone 15, Kota Kinabalu Industrial Park 88460 Kota Kinabalu, Sabah
Tarikh Tutup Tender : 3 Oktober 2023 (Selasa)
Masa : Sebelum 12.00 Tengahari
Tempat Penghantaran : Makmal Kerja Raya Malaysia Sabah, Lot 4, Industrial Zone 15, Kota Kinabalu Industrial Park 88460 Kota Kinabalu, Sabah


Taraf/Jenis Syarikat:
Terbuka kepada Kontraktor yang berkelayakan dan berdaftar di Sabah Sahaja.


Pemilik Syarikat/Wakil yang sah hendaklah:
1. Membawa dokumen asal dan salinan sijil berkaitan dan cop syarikat seperti yang dimohon dalam Borang Pembelian Tender sewaktu membeli Dokumen Tender.
2. Butiran dan bukti bayaran hendaklah di emel kepada procurement@cream.my
3. Hanya 30 syarikat yang terawal sahaja akan mendapatkan dokumen tender secara hardcopy (bersaiz A3 dan A4) dan softcopy.
4. Bagi petender seterusnya, dokumen tender hanya akan dihantar melalui emel kepada syarikat setelah semakan ke atas bayaran dan dokumen yang diperlukan oleh secretariat tender CREAM lengkap.


Syarat Mandatori:
RM500
Bayaran hendaklah dibuat secara Bank Draf atau Electronic Fund Transfer ke akaun CONSTRUCTION RESEARCH INSTITUTE OF MALAYSIA dengan butiran berikut:
Bank : CIMB
No Akaun : 8000640665