News & Announcements

Selamat Bersara!

Selamat Bersara!
 
Selamat bersara dan sekalung ucapan terima kasih diucapkan atas khidmat bakti cemerlang kepada YBhg. Datuk Ir. Ahmad 'Asri bin Abdul Hamid,
Ketua Eksekutif CIDB.
 
Terima kasih atas segala sumbangan dan khidmat bakti yang telah diberikan kepada CREAM sebagai Timbalan Pengerusi.
 
Ikhlas daripada seluruh warga CREAM.