Copyright 2023 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM)
 
 

Pendapat Teknikal

Dipacu oleh Kementerian Kerja Raya (KKR) melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB), satu pelan strategik yang dinamakan Program Transformasi Industri Pembinaan (CITP) dirangka.

Satu program yang dikenali sebagai IBS Manufacturer & Product Assessment & Certification (IMPACT) diperkenalkan untuk melaksanakan objektif CITP yang menyediakan Pengesahan, Pengesahan, Pengujian dan Pensijilan produk dan komponen yang berkaitan dengan IBS mengikut piawaian CIDB.

Objektifnya adalah termasuk untuk mengubah industri pembinaan menjadi sangat produktif, mampan alam sekitar, dengan pemain yang berdaya saing di peringkat global sambil memberi tumpuan kepada standard keselamatan dan kualiti.

Pemilihan produk inovatif atau teknologi baharu yang akan dinilai adalah berdasarkan produk yang tidak merujuk kepada Standard Malaysia (MS) atau Piawaian Asing. Dengan cara ini, TO meluluskan bahawa ujian atau penilaian bebas pihak ketiga telah dijalankan ke atas produk yang berkenaan.
 
 

Kelebihan

  • Menggalakkan produk
  • Penilaian produk oleh pakar
  • Meningkatkan keyakinan terhadap kualiti produk
  • Penilaian pihak ketiga
  • Program CIDB IMPACT
 

Siapa Yang Perlu Memohon?


Pengeluar
 
Pembekal
 

Pengedar
 
Pengimport
 

Syarat Permohonan

Spesifikasi produk
 
Pensijilan kilang
 
Laporan ujian
 
Dokumen Sokongan
 
Sampel Produk
 

FAQ

Muat Turun Brochure
 
Muat Turun Borang Permohonan T.0
 
Muat Turun Borang Permohonan Pembaharuan T.O
 
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Technical Opinion Secretariat
Tel : +603-9212 0165
Email: [email protected] / [email protected] / [email protected]
 
Copyright 2023 by Construction Research Institute of Malaysia (CREAM)
Google Site Search